96 151 00 02 · 670 611 207
E-mail: info@fevafa.org

Junta directiva

Sr. D. Emili Marmaneu Moliner
PRESIDENTE

Sra. D. Francisco Cervera Ponsoda
VICEPRESIDENTE

Sra. Marina Gilabert Aguilar
SECRETARIA

Sr. D. Arcadi Soriano Morales
TESORERO

Sra. Rosa Genís Carchano
VOCAL

Sr. D. Emilio Aviñó Torregrosa
VOCAL

Sr. D. Juan Lores Espinosa
VOCAL