96 151 00 02 · 670 611 207
E-mail: info@fevafa.org

Actividad

REUNIÓ AMB EL CONSELLER DE BENESTAR SOCIAL

martes, 17 de enero de 2012

imagen

en VALENCIÀ / en CASTELLANO

  

El passat dia 17, FEVAFA es va reunir amb el Conseller de Benestar Social, D. Jorge Cabré, la directora general d'Acció Social i Majors, SRA Pilar Albert, SRA Pilar Albert, i el director general d'Avaluació, Qualitat i Atenció al Pacient, D. Ignacio Ferrer.

 

Durant la reunió el Conseller informa que es manté la mateixa quantitat en els pressupostos de Benestar Social per a les Associacions d'Alzheimer.

 

FEVAFA ha proposat a les Conselleries implantar una Unitat Didàctica sobre l'Alzheimer dirigida als col·legis de la Comunitat Valenciana en els nivells d'Infantil, Primària i AIXÒ. Des de FEFAVA plantegen que ha de ser en l'escola on s'ha de dur a terme una activitat preventiva perquè els menors puguen de forma progressiva i gradual estar informats sobre la malaltia i les seues conseqüències.


Com a tancament del projecte anual es planteja la realització d'un gran acte on es lliurarien els premis dels diversos concursos que s'han plantejat en la Unitat Didàctica sobre poesia, fotografia, narrativa, dibuix, etc. entre els menors que han participat amb intervenció de representants de les 3 Conselleries implicades (Justícia i Benestar Social, Educació i Sanitat). Es planteja fer-ho coincidir amb l'inici de l'any escolar i amb el 21 de setembre, Dia Mundial de l'Alzheimer.

 

 

en VALENCIÀ / en CASTELLANO

 

 

El pasado día 17, FEVAFA se reunió con el Conseller de Bienestar Social, D. Jorge Cabré, la Directora General de Acción Social y Mayores, Dª Pilar Albert, Dª Pilar Albert, y el Director General de Evaluación, Calidad y Atención al Paciente, D. Ignacio Ferrer.

 

Durante la reunión el Conseller informa que se mantiene la misma cantidad en los presupuestos de Bienestar Social para las Asociaciones de Alzheimer.

 

FEVAFA ha propuesto a las Consellerías implantar una Unidad Didáctica sobre el Alzheimer dirigida a los colegios de la Comunidad Valenciana en los niveles de Infantil, Primaria y ESO. Desde FEFAVA plantean que debe ser en la escuela donde se debe llevar a cabo una actividad preventiva para que los menores puedan de forma progresiva y gradual estar informados sobre la enfermedad y sus consecuencias.


Como cierre del proyecto anual se plantea la realización de un gran acto donde se librarían los premios de los diversos concursos que se han planteado en la Unidad Didáctica sobre poesía, fotografía, narrativa, dibujo, etc. entre los menores que han participado con intervención de representantes de las 3 Consellerias implicadas (Justicia y Bienestar Social, Educación y Sanidad). Se plantea hacerlo coincidir con el inicio del año escolar y con el 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer.

 

Volver