96 151 00 02 · 670 611 207
E-mail: info@fevafa.org

Actividad

TARJETA SANITARIA DOBLE A

lunes, 10 de octubre de 2011

imagen

en VALENCIÀ / en CASTELLANO

 

Per iniciativa de FEVAFA, es va implantar a la Comunitat Valenciana la targeta preferent per a pacients d'Alzheimer i altres demències (dispositiu AA), a través d'un conveni firmat entre la Conselleria de Sanitat i FEVAFA en 2009. Des de la seua posada en funcionament, 23 de març del 2010, ha transcorregut més d'un any i podem dir que la seua implantació ha sigut satisfactòria en la majoria de centres sanitaris.

 

La Federació realitza un seguiment periòdic del grau de satisfacció, els resultats del qual traslladem a la Conselleria de Sanitat que s'encarrega de prendre mesures per al seu funcionament correcte.

 

La targeta doble “A” continua sent un avanç sociosanitari per a les persones amb Alzheimer que viuen en la Comunitat. És important que totes coneguen de la seua existència i tinguen la informació necessària per a poder sol·licitar-la.

 

RECORDA: TARGETA DOBLE “A” per a persones amb Alzheimer.

 

PUNXA EN 'DOCUMENTOS' PER A OBTINDRE TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE EL SEU FUNCIONAMENT I DE COM SOL.LICITAR-LA.

 

en VALENCIÀ / en CASTELLANO

 

Por iniciativa de FEVAFA, se implantó en la Comunidad Valenciana la tarjeta preferente para pacientes de Alzheimer y otras demencias (dispositivo AA), a través de un convenio firmado entre la Consellería de Sanidad y FEVAFA en 2009. Desde su puesta en funcionamiento, 23 de marzo de 2010, ha transcurrido más de un año y podemos decir que su implantación ha sido satisfactoria en la mayoría de centros sanitarios.

 

La Federación realiza un seguimiento periódico del grado de satisfacción, cuyos resultados trasladamos a la Consellería de Sanidad que se encarga de tomar medidas para su correcto funcionamiento.

 

La tarjeta doble “A” sigue siendo un avance socio-sanitario para las personas con Alzheimer que viven en la Comunidad. Es importante que todas conozcan de su existencia y tengan la información necesaria para poder solicitarla.

 

RECUERDA: TARJETA DOBLE “A” para personas con Alzheimer.

 

PINCHA EN 'DOCUMENTOS' OBTENER TODA LA INFORMACIÓN ACERCA DE SU FUNCIONAMIENTO Y DE CÓMO SOLICITARLA.

 

Volver